forbot

Mô tả

Các nhóm hành hóa Tehnoeks NPP, OOO, Ukraina, Đường thoát nước mưa, Phụ tùng đường ống,  Miếng đáy hàn dính, Ổ bịt cho đường ống, Vật liệu để sửa chữa đường ống dẫn,  Ống thoát, Ống nối, Ống chuyển tiếp, ống chạc ba cho đường ống và