forbot

Opis

Grupa towarów Tehnoeks NPP, OOO, Ukraina, Urządzenia odwadniające, Detale rurociągów, Denko przypawane, Zatyczki do rur, Materiały dla remontu rurociągów, Kolana, Adaptery do rur, Przejścia, trójniki do rurociągów i kotłów, Trójniki rur, Flansze, Elementy rurociągowe (łuki rurowe, przejścia,